Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty

30. 10. 2010
Jsou - li slyšet bubny,
patrně někdo bubnuje.
                    korejské přísloví

Albert Einstein

Kdo nemění své názory, miluje nejvíc své ego.

Oscar Wilde

Hudba je nejdokonalejší typ umění: neprozradí nikdy svoje tajemství.

J. Svoboda

Kdo je vinen za zločin, láska nebo věrnost především

Barbara Sikorová

Jenom ten je pravým prorokem, kdo už nic neříká. Z jeho aury září světlo a lidé intuitivně jdou za ním. Prorok už komunikuje s lidmi mentálně.

Jan Werich


Kdo víno má a nepije, 

kdo hrozny má a nejí je,

kdo ženu má a nelíbá,

kdo zábavě se vyhýbá,

na toho vemte bič a hůl,

to není člověk, to je vůl.

 

Henry Thoreau


Když poslouchám hudbu, nebojím se žádného nebezpečí. Jsem nezranitelný. Nevidím žádného nepřítele. Jsem spojen s nejdávněšími dobami a s těmi nejnovějšími též.

 

Gándhí


Máme - li uši, jež naslouchají, Bůh k nám promlouvá svým vlastním jazykem, ať už je to jazyk jakýkoliv.

 

Robert Koch


Jednou člověk bude muset svést boj s hlukem, jako kdysi bojoval s morem.

 

Jan Neruda


Za hrdost se platí samotou.

Všichni silní lidé milují život.

 

Charles Spencer Chaplin


Kdykoliv chceš, seš volnej jak pták.

 

Tak pravil Zarathustra


Hlásám vám nadčlověka. Člověk je cosi, co má býti překonáno.

Nadčlověk je smysl země. Vaše vůle nechť dí: nadčlověk budiž smysl země.

Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – provaz nad propastí

Kdo cítí jinak, jde z vlastní vůle do blázince.

Co je nejtěžší – ponížiti se a tím zraniti svou pýchu? Dát zářiti své pošetilosti a tím své moudrosti se posmívati?

Milovati toho, kdo námi pohrdá, a podávati ruku strašidlu, chce-li nás polekati?

Nevinností je dítě a zapomenutím, je novým početím, je hrou, je kolem ze sebe se roztáčejícím, je prvým pohybem, je posvátným Ano.

Válka s odvahou dovedly více velkých věcí než láska k bližnímu.

Ale stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.

Kdo málo má majetku, tím méně je majetkem jiného: pochválena buď malá chudoba.

Nenalezl Zarathustra na zemi moci větší než dobro a zlo.

Je hrozné býti o samotě se soudcem a mstitelem vlastního zákona.

Jsou pocity, jež osamělého chtějí zabíti; nezdaří-li se jim to, nuže, pak samy jsou vydány na smrt! Ale dokážeš být vrahem?

Ale nejhorší nepřítel, s kterým se můžeš setkati, budeš vždy sám sobě; sám na sebe číháš v doupatech a lesích.

Osamělý, kráčíš cestou milujícího: sám sebe miluješ, a proto sebou pohrdáš, jak jen milující pohrdají.

Dvojí věc chce pravý muž: nebezpečí a hru. Proto chce ženu: nejnebezpečnější hračku.

Zemři v pravý čas.

Nejhorší jsou však malé myšlenky. To raději už páchat zlo než myslit přikrčeně!

Je nutné držeti své srdce na uzdě; neb kdo je nechá klusat, tomu dřív ještě uteče hlava!

Z hloubi duše miluji pouze život – a věru, nejvíce tehdy, když ho nenávidím.

Veliké věci vykonávati je těžké: ale těžší jest veliké věci rozkazovati.

Ó Zarathustro, tvé plody jsou zralé, ty však nejsi zralý pro své plody!

 

Vladislav Vančura


Dnešní lékařská věda si ničeho tak neváží jako vleklých nemocí.

 

Anton Pavlovič Čechov


Ženy bez mužské společnosti ztrácejí lesk,

 muži bez žen hloupnou.

 

Wim Wenders


Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít.

 

Božena Němcová


Neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.

 

Claude Debussy

Hudba nastupuje tam, kde už slovo nestačí

 

Lao-c´


Vyhraď každý den půl hodiny svým starostem. A v této době si zdřímni....

 

Zenové moudrosti

Když sedíte, tak již stojíte, když stojíte, tak již běžíte a když běžíte, pak jste již u cíle...

Můžeš vést člověka tak daleko, kam jsi došel sám

 

žák ZŠ

Nemocem bychom se měli snažit předcházet hlavně tím, že se budeme snažit být co nejdéle zdraví.

 

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Nech svět, ať si jde svým krokem, který stejně nelze zastavit. My si půjdem svým........

 

Wilhelm Reich

O zvířatech říkáme, že nemají inteligenci, ale jen instinkty, nemají kulturu, ale jen základní nutkání a hnací síly, žádné hodnoty, ale materiální potřeby. To je přesná charakteristika člověka, který v životě chce jen vydělat peníze.

 

Jack Kerouac

Živly jsou bohudík v pořádku, to jen člověk se má mít na pozoru, zatímco vesluje peklem...

 

Marko Pogačnik

Marko Pogačnik říká, že v životě neviděl trpajzlíka v budově z kovu a skla. Kdo ví, jaké rozhovory vedeme na venkovských chalupách.

 

Teal´c

Dostaneš to, co dáváš. Jednej s lidmi dobře a oni budou jednat dobře s tebou.

 

Pýthagorás

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

 

Erich Maria Remarque

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života.

Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny. Kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní.

Všechno, co se dá spravit penězi, je laciné.

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.

Koukej neztratit svou hloupost, protože ji nemáš čím nahradit!

Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.

Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo.

 

Oscar Wilde


Je lepší radovat se z květu růže, než strkat její kořen pod mikroskop.

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem; muži představují vítězství ducha nad morálkou.

Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky.

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou.

Když nás chtějí bohové potrestat, vyslyší naše modlitby.

 

Voltaire

Anglie má dvaačtyřicet náboženství a pouze dvě omáčky.

 

Paul Gauguin

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů jen proto, že se dali na umění.

 

John Lennon

Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství.

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.

 

Novalis

Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.

Jednomu člověku se podařilo poodhalit závoj Bohyně ze Sais, co však uviděl? Uviděl - zázrak všech zázraků - sebe sama.

Sigmund Freud

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.

 

Dalajláma

Čím hlouběji prohlédneme utrpení, tím více se blížíme cíli vysvobození z utrpení.

Oko za oko a svět bude slepý...

 

Ludvig van Beethoven

Bez srdečnosti nemůže být nikdo vynikajícím člověkem.

Hudba je vyšší zjevení než všechna moudrost a filozofie.

 

Werner Heisenberg

Nejplodnější vývoj se odehrává tam, kde se střetávají dva různé myšlenkové proudy.

 

Mari Boine

Jsme součástí přírody, ne jejími pány, a hlas je zrcadlem naší duše.

 

Tarthang Tulku

Bojíme se něco naučit, protože ve skutečnosti máme strach z růstu a hlavně ze své větší zodpovědnosti, která z růstu vyplývá.

 

Gregory Bateson

V lidském srdci je stále přítomná touha sjednotit a posvětit celý přirozený svět - z nějž pocházíme

 

Victor Hugo

Hudba vyjadřuje to, co se nedá říci, ale o čem se nedá mlčet.

Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.

Lidem neschází síla, schází jim vůle.

Ženy nás inspirují k velkým činům, a pak nám brání v jejich uskutečnění.

Slovo má lehkost větru a sílu hromů.

Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.

Lenost - to je matka. Má syna - zlodějství a dceru - hlad.

Když osud otevírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.

 

Oldřich Janota

...s tím starým režimem odešlo i to dobré, co v nás bylo.

 

Carl Gustav Jung

Ukažte mi zdravého člověka, a já vám ho vyléčím.

Jako dráha střely v cíli, tak i život končí v smrti, která je tak cílem celého života.

Narodili jsme se v určitém okamžiku, na určitém místě, a podobně jako vinná réva získáváme kvalitu svého ročníku a sezóny...

Příroda nedělá chyby. Správné a špatné jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.

Hudebníci a umělci všech druhů často nedovedou vůbec myslet, protože nikdy úmyslně nepoužívají svůj mozek.

Náboženství jsou psychoterapeutické systémy.

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.

Emoce jsou nakažlivé.

Intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly, ale jde cestou nevědomí.

Fanatismus je vždy příznakem potlačené pochybnosti.

Člověk se nestane osvíceným tím, že se bude vidět lepším než je, ale tím, že si uvědomí svou temnou stránku. 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář